Hướng dẫn đăng ký 21 steps business system


Đăng ký chương trình affiliate của MOBE

 • Bước 1: Tạo một email mới. Đăng ký gmail mới ở đây.
 • Bước 2: Đăng ký qua link sau: MOBE affiliate registration form
 • Bước 3: Điền đúng thông tin theo hướng dẫn phía dưới (ghi không dấu) để MOBE gửi sách về cho bạn.

Phần 1: Thông tin cá nhân (lấy ví dụ tên Nguyen Van Binh)

 • First Name: Họ của bạn (ví dụ: Nguyen)
 • Last Name: Tên đệm và Tên (ví dụ: Van Binh)
 • Email: địa chỉ email mới lập của bạn
 • Phone Number: Số điện thoại của bạn, không cần mã quốc gia
 • Address Line 1: Địa chỉ nhận sách từ Mỹ gửi về, ghi chi tiết đến Quận/huyện
 • Address Line 2: bỏ qua (hoặc ghi địa chỉ bằng tiếng Nhật, Hàn, Trung nếu bạn ở các nước này)
 • City: Tên Tỉnh/thành phố bạn sống
 • Quốc gia: Bạn bấm vào chọn Việt Nam
 • Select State: Chọn tỉnh/TP của bạn
 • Postal Code: Mã bưu điện tỉnh/TP của bạn. Tra cứu tại: Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam

Phần 2: Thông tin thanh toán

 • Credit Card: Dãy số in trên thẻ Visa/Mastercard
 • CVV: 3 số cuối cùng ở mặt sau của thẻ
 • Expiration: Ngày thẻ hết hạn (ví dụ: 06/22)
 • Sau đó xác nhận điều khoản thanh toán và bấm Order Now để hoàn tất. Nếu phát sinh lỗi trong quá trình này vui lòng liên hệ tại đây.

Chú ý: Sau khi nhấn Order Now có thể hệ thống sẽ gợi ý bạn đăng ký một số Offer. Hãy bấm “No, thanks…” ở phía dưới nút Order (Có thể xuất hiện đến 3 lần).

Phần 3: Hoàn thành khảo sát để chọn huấn luyện viên

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn làm một bản khảo sát để MOBE có thể chọn cho bạn huấn luyện viên phù hợp. Bạn vui lòng hoàn thành bản khảo sát này là hoàn tất.

Sau khi hoàn tất đăng ký, một email thông báo đăng ký thành công sẽ được gửi đến bạn. Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công để trở thành affiliater cho MOBE.

Các bạn lưu ý, phải làm đúng hướng dẫn như bài viết trên. Sau khi bắt đầu học khoảng 2 tuần, MOBE sẽ gửi cuốn sách Limitless từ Mỹ về cho bạn. Các bạn để ý email và điện thoại vì sẽ nhận được thông báo sách đang gửi về Việt Nam.

Chúc mừng các bạn đã gia nhập Viet Nam MOBE Consultants.